Ще бъде удоволствие за нас комуникацията с Вас – по всякакви въпроси, коментари или препоръки, които имате към нас. Желаем да Ви предоставим удобство с обслужването ни и обратната връзка може само да подобри нашата работа.  

Мобилни: +359 898 42 44 90
  +359 883 50 00 02
E-mail: drpaveltodorov@gmail.com
Адрес: ул. Христо Белчев №42 Б
  София
  България

Copyright © 2017 MP Dent