Денталните микроскопи имат значителни предимства пред всички други увеличителни прибори, тъй като са създадени, за да предложат значително по-добра види-мост, яснота на изображение и осветление, приложими в почти всички сфери на стоматологията.

Това е от особено важно значение при сложните манипулации, из-вършвани ежедневно от денталните лекари. Приложението на микроскопите в стоматологията има и редица очевидни предимства, свързани с ергономията и  работна ефективност

За нашата клиника е голяма гордост, факта че разполага с един от наи-добрите и качествени американски микроскопи на световно известната марка LaboMed. Благодарение на тази техника ние успешно се справяме с прохождане и обработка на сложни и тесни коренови канали, обтуриране на перфорации, отстраняване (байпасиране) на сепарирани канални инструменти, диагностика и проследаване на пукнатини и др. Клиничните случаи се съпровождат с документация и рентгенови графии.

Copyright © 2017 MP Dent