Фотополимерни изграждания (пломби). Инлей, Онлей от чиста керамика

Може би мечтаете за бяла пломба на зъба си. Ще отворим още една врата за Вас и ще Ви предложим незабележими пломби. Незабележимите пломби изглеждат естествена част от Вашия зъб.

Ако сте недоволни от оцветените или неестествено бели пломби, не се колебайте да потърсите помощта ни относно заменянето им за постигане на пълно козметично подобрение.

Трябва да се направи една забележка относно незабележимите пломби – за поставянето им се изискват доказани технически умения. С оглед на широките си познания и богатия си опит в тази насока, нашите стоматолози са убедени в качеството на услугите, които предоставят.

Композитът се нагажда идеално на сянката, тарнслусцентността и строежа на естествения Ви зъб и по този начин дава по-добри резултати от старите амалгамени пломби. Ако желаете да подобрите външния вид на зъби Ви, можем да заменим Вашите стари метални пломби с композит с цвят на зъба Ви.

Ако разрушението на зъба Ви е прекалено голямо, е по-подходящо да Ви бъдат сложени инлей или онлей изработени изцяло от чиста керамика в зъботехническа лаборатория. След като подготвим зъбът в нашата клиника, изпращаме отпечатъка в лабораторията и там изработват инлея подобно на керамична корона. При следващото посещение в клиниката го лепим на съответният зъб.

Copyright © 2017 MP Dent